Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou

Administrativní výkony:

Potvrzení přihlášky do předškolního zařízení200 Kč
Potvrzení pro studium na střední škole200 Kč
Potvrzení přihlášky pro účast na akcích pořádaných školou200 Kč
Potvrzení přihlášky na tábory200 Kč
Vystavení duplikátu zdravotnického dokladu200 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace200 Kč
Administrativní výkony

Vyšetření, potvrzení, zprávy a další:

Potvrzení o vyšetření pro řidičské oprávnění400 Kč
Potvrzení o vyšetření pro rozšíření řidičského oprávnění200 Kč
Vystavení zdravotního průkazu (potravinářský průkaz)300 Kč
Potvrzení o vyšetření pro profesní průkazy250 Kč
Potvrzení o vyšetření pro sportovní průkazy200 Kč
Vyšetření pro studium v zahraničí250 Kč
Výpis pojišťovně při uzavírání pojistné smlouvy250 Kč
Vyplnění pojistné události200 Kč
Zpráva pro policii, soud apod.250 Kč
Očkování na vlastní žádost (bez očkovací látky)200 Kč
Nastřelení náušnice (jedné, náušnice je v ceně)300 Kč
Vyšetření očí přístrojem Plusoptix pro neregistrované pacienty či děti starší 3 let200 Kč
Vyšetření, potvrzení, zprávy a další